2017-10-31

Dwie różne zabawy andrzejkowe (bal andrzejkowy oraz dyskoteka andrzejkowa) w opcji all inclusive w 2 terminach (odpowiednio: 17.11.2017 i 25.11.2017 r.).

Informacje nt. balu andrzejkowego: www.orle-gniazdo.pl/pakiet/andrzejki2017balandrzejkowyallinclusiveznoclegiem-29157 
Informacje nt. dyskoteki andrzejkowej: www.orle-gniazdo.pl/pakiet/andrzejki2017dyskotekaandrzejkowaallinclusive-29177