2017-11-13

KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK Szczyrk 2017 
20 - 21 grudnia 2017
miejsce: Szczyrkowskie Centrum Kultury

Regulamin:

1. Udział w konkursie jest nieograniczony wiekowo.

2. Organizator Miejski Ośrodek Kultury Promocji i Informacji

3. Konkurs prowadzony jest w następujących grupach wiekowych:
• I grupa : do 6 lat
• II grupa : od 7 do 10 lat
• III grupa : od 11 do 14 lat
• IV grupa : od 15 lat

4. Można stosować następujące formy wyrazu artystycznego:
• Śpiew solowy z akompaniamentem lub a ‘apella
• Śpiew w zespole z akompaniamentem lub a ‘apella
• Gra na instrumencie ze śpiewem lub bez śpiewu
• Recytacja wiersza o tematyce Bożego Narodzenia
• Recytacja opowiadanie o tematyce Bożego Narodzenia
• Inne formy – po konsultacji z organizatorem.

5. Konkurs przebiega w dwóch etapach:
Eliminacje 20 grudnia w godzinach od 10.00 – 16.00 bez udziału publiczności w Szczyrkowskim Centrum Kultury ul. Beskidzka 106
Koncert laureatów 21 grudnia o godz. 16.00 w Szczyrkowskim Centrum Kultury, ul. Beskidzka 106 z udziałem publiczności połączony z ceremonią rozdania nagród.

6. Występy będą oceniane przez jury.

7. Czas prezentacji nie może być krótszy niż 3 minuty i nie dłuższy niż 10 minut.

8. zapisy na eliminacje prowadzone są do 16 grudnia pod numerem: 33 8178-636 lub 696-498-782 lub wysyłając maila na adres kultura@szczyrk.pl.

9. Oceniane będą następujące elementy występu:
• Jakość śpiewu
• Zachowanie sceniczne
• Dopasowanie wszystkich elementów prezentacji (wiek, kolęda, strój, sposób wykonania)
• Ogólny wyraz artystyczny

10. Można wykonywać więcej niż jeden utwór.

11. Wyniki będą dostępne od godziny 19.00 w dniu 20 grudnia na Facebooku: Miasto Szczyrk, na stronie www.szczyrk.pl oraz poprzez konsultację telefoniczną.

12. Dodatkowe informacje Mateusz Kurowski tel. 696 498 782, email: kultura@szczyrk.pl