2012-10-16

10.00 - Msza św. w Sanktuarium św. Jakuba
11.00 - Przemarsz z Sanktuarium na Plac w Centrum
11:30 - Rozpoczęcie części oficjalnej:

1. Wystąpienie Burmistrza Miasta Wojciecha Bydlińskiego, powitanie gości, rys historyczny powstania placu

2. Wystąpienie Przewodniczącego Rady Miasta Antoniego Byrdego, odczytanie uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadania nazwy

3. Przekazanie symbolicznego kamienia z muszlą św. Jakuba na ręce ks. Proboszcza Andrzeja Loranca

4. Przemówienie ks. Proboszcza

5. Poświęcenie przez ks. Biskupa Piotra Gregera

6. Słowo wygłoszone przez ks. Biskupa

7. Uroczyste wmurowanie kamienia w płytę

8. Przecięcie wstęgi przez uczestników uroczystości

9. Wystąpienie oficialnych gości

10. Zakończenie części oficjalnej

11. Koncert orkiestry dętej