2012-10-16

Udział w niej to świetna okazja, aby nie tylko wygrać puchar, ale przede wszystkim poznać niezwykłe atrakcje i miejsca Beskidzkiej 5 w ciągu jednego dnia! Co ważne, nie jest to typowy rajd samochodowy, gdyż ten ma charakter turystyczno-krajoznawczy, a prędkość dopuszczalna na trasie nie może przekroczyć  35 km/h na obszarze niezabudowanym, a 20 km/h na obszarze zabudowanym.
W imprezie może wziąć udział cała rodzina, więc nie pozostaje nic innego, jak tylko szybko wysłać formularz i wybrać się na rodzinną przejażdżkę w trasę „Samochodem przez Beskidzką 5”.

Liczba załóg jest ograniczona!

Impreza rozpocznie się o godzinie 9.00 w Istebnej na parkingu Kompleksu Zagroń  (Zaolzie 1588). Uczestnicy będą mieli do pokonania ok. 90 km po najciekawszych miejscach gmin Beskidzkiej 5: Istebnej, Szczyrku, Wisły, Brennej i Ustronia. Meta znajdować się będzie na ustrońskim rynku, gdzie zostaną rozdane nagrody. Dużą atrakcją będą konkurencje sprawnościowe, rozgrywane w kilku punktach na trasie Rajdu, które Uczestnicy poznają dopiero w dniu Rajdu, otrzymując książki drogowe! Nie lada sprawdzianem dla zawodników będą także pytania z wiedzy o regionie i atrakcjach turystycznych  oraz zadania niespodzianki.
Organizatorami imprezy są gminy Beskidzkiej 5 oraz Automobilklub Cieszyński. 

Szczegóły dotyczące Rajdu można znaleźć na stronach www.beskidzka5.pl (w zakładce Samochodem przez Beskidzką 5) lub www.ak-cieszynski.ox.pl.

Zapisów można dokonywać drogą elektroniczną: rajd@beskidzka5.pl, bądź poprzez wysłanie faksu na nr 33 852 02 39.

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w imprezie oraz  do kibicowania!

Regulamin, plakat, formularz zgłoszeniowy - TUTAJ