2018-05-17

Miejski Ośrodek Kultury, Promocji i Informacji im. Jana Więzika w Szczyrku zaprasza do składania ofert na dzierżawę powierzchni na terenie Amfiteatru „Skalite” podczas trwania 55. Tygodnia Kultury Beskidzkiej, w okresie od 28 lipca do 5 sierpnia 2018 roku. Oferty można składać w budynku MOKPiI przy ul. Beskidzkiej 106.

Dokumenty do pobrania:

ogłoszenie handel-TKB-2018_1

Podanie do handlu TKB 2018_1

Regulamin handlu na terenie Amfiteatru_1

Regulamin konkursu na dzierżawę terenu 2018_1