2018-11-19

Komisarz Wyborczy w Bielsku-Białej zaprasza na I Sesję Rady Miejskiej w Szczyrku, która odbędzie się w dniu 20 listopada 2018 r. (wtorek) o godz. 12:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Szczyrku.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności.

2. Wręczenie Burmistrzowi i Radnym zaświadczeń o wyborze.

3. Złożenie ślubowania przez radnych.

4. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej.

a) powołanie Komisji Skrutacyjnej,

b) zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej,

c) przeprowadzenie głosowania (tajnego),

d) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.

5. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.

a) powołanie Komisji Skrutacyjnej,

b) zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej,

c) przeprowadzenie głosowania (tajnego),

d) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.

6. Złożenie ślubowania przez Burmistrza Miasta.

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta.

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Szczyrku.

9. Zakończenie sesji.

KOMISARZ WYBORCZY

w Bielsku-Białej I

Ryszard Brygier

Transmisja obrad sesji Rady Miejskiej na żywo : https://szczyrk.sesja.pl/

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wolicki
Dokument z dnia:
2018-11-20
Publikacja w dniu:
2018-11-20
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Renata Pietryszak
Dokument z dnia:
2018-11-19
Publikacja w dniu:
2018-11-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Renata Pietryszak
Dokument z dnia:
2018-11-19
Publikacja w dniu:
2018-11-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Renata Pietryszak
Dokument z dnia:
2018-11-19
Publikacja w dniu:
2018-11-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Renata Pietryszak
Dokument z dnia:
2018-11-19
Publikacja w dniu:
2018-11-19
Opis zmiany:
b/d