2019-05-22

Informujemy, iż od dnia 20 maja 2019 r. na terenie Miasta Szczyrk prowadzone będą prace taksacyjne przez taksatorów firmy LAS-R, w związku z przygotowywaniem na zlecenie Starosty Bielskiego uproszczononych planów urządzenia lasów.

Dokładny termin wykonywania prac będzie uzależniony od waruknów pogodowych. Prace dotyczyć będą wyłącznie użytków leśnych (Ls) i nie obejmują innych użytków porośniętych roślinnością drzewiastą.

Projekty uproszczonych planów urządzenia lasów zostaną wyłożone do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szczyrku. Informacja o terminie wyłożenia zostanie podana w późniejszym terminie. 

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Katarzyna Zając
Dokument z dnia:
2019-05-22
Publikacja w dniu:
2019-05-22
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Katarzyna Zając
Dokument z dnia:
2019-05-22
Publikacja w dniu:
2019-05-22
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Katarzyna Zając
Dokument z dnia:
2019-05-22
Publikacja w dniu:
2019-05-22
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Katarzyna Zając
Dokument z dnia:
2019-05-22
Publikacja w dniu:
2019-05-22
Opis zmiany:
b/d