2017-09-18

INFORMACJA  Z  OTWARCIA  OFERT

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) przekazuje poniżej informacje  z otwarcia ofert:
Otwarcie ofert na: ”Remont wyrw brzegowych i dennych na potoku Żylica w km 15+155 – 15+270 w mieście Szczyrk, gm. Szczyrk, powiat Bielski, woj. Śląskie”
odbyło się w dniu 18/09/2017 o godz. 11:00.
Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 360 000,00 zł brutto.
Oferty złożyli:

Nr
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności

    1

Zakład Robót Inżynieryjnych ”EKOINŻ” Jerzy Ślepecki,                  ul. Beskidzka 19, 34-326 Zarzecze

357 392,01 zł

15.11.2017

60miesiące

30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Mariusz Pindel
Dokument z dnia:
2017-09-18
Publikacja w dniu:
2017-09-18
Opis zmiany:
b/d