2017-11-06

INFORMACJA  Z  OTWARCIA  OFERT

 

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) przekazuje poniżej informacje z otwarcia ofert:
Otwarcie ofert na wykonanie zadania pn.: ”Aktywna strefa wypoczynku – plac zabaw  w mieście Szczyrk” odbyło się w dniu 06/11/2017
o godz. 11:00.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia  w wysokości: 350 000,00 zł brutto.

Oferty złożyli:

Nr
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty
(brutto)

Termin wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności

      1

 

FHU HUSE - Sebastian Hulbój
ul. Zielona 6,
43-300 Bielsko-Biała

 

 344 364,12 zł

 31.05.2018

 76 miesięcy

 30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Mariusz Pindel
Dokument z dnia:
2017-11-06
Publikacja w dniu:
2017-11-06
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Mariusz Pindel
Dokument z dnia:
2017-11-06
Publikacja w dniu:
2017-11-06
Opis zmiany:
b/d