2019-02-19

Przewodniczący Rady Miejskiej zwołuje na dzień 26 lutego 2019 r. (wtorek) o godz. 10:00  IV SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W SZCZYRKU, która odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 29.01.2019 r.
 3. Informacja Burmistrza Miasta o bieżącej działalności.
 4. Informacja Przewodniczących o pracach Komisji w okresie międzysesyjnym.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  a) Zmiany Uchwały Nr XXXVI/211/2017 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 31 stycznia 2017 r.
  w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej zmienionej uchwałami.
  b) Wprowadzenia dodatkowych oznaczeń taksówek na terenie Miasta Szczyrk.
  c) Wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przy ul. Salmopolskiej i ul. Widokowej.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zakończenie sesji.

Informując o powyższym zapraszam zainteresowanych do udziału w sesji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Szczyrku

/-/ Borys Matlak

 

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Szostak
Dokument z dnia:
2019-02-20
Publikacja w dniu:
2019-02-20
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Szostak
Dokument z dnia:
2019-02-20
Publikacja w dniu:
2019-02-20
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Szostak
Dokument z dnia:
2019-02-20
Publikacja w dniu:
2019-02-20
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Szostak
Dokument z dnia:
2019-02-20
Publikacja w dniu:
2019-02-20
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Szostak
Dokument z dnia:
2019-02-20
Publikacja w dniu:
2019-02-20
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Renata Pietryszak
Dokument z dnia:
2019-02-19
Publikacja w dniu:
2019-02-19
Opis zmiany:
b/d