2012-11-09

Suma ta została pozyskana jedynie z wpłat dobrowolnych, a uczestnictwo w biegu było bezpłatne! Powyższa kwota została przekazana w proporcjach 70% : 30% tzn. na konto Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii wpłynęła kwota: 4.405,98 PLN, a na konto Fundacji Radia ZET kwota: 1.888,27 PLN. Koszt poniesiony przez Komitet Organizacyjny w celu przeprowadzenia biegu (pakiety startowe, posiłki, nagrody i towarzyszące mu imprezy) przy 1.116 uczestnikach wyniósł na osobę 4,87 PLN, natomiast średnia wartość środków pozyskanych na jednego uczestnika to 10,51 PLN. Przypomnijmy, że pokonaliśmy wszyscy razem 9 tyś. 136,8 kilometrów! Najstarszy uczestnik biegu miał 89 lat, a najmłodszy 1 miesiąc.
Komitet raz jeszcze dziękuje sponsorom, patronom, współorganizatorom, a szczególnie społeczności szczyrkowskiej i wszystkim uczestnikom za serce i udział w biegu.