Sprawy związane z podziałem nieruchomości:
pok.22 - I piętro, tel.: 33/82-950-23
mgr Danuta BYRDY – Inspektor


Sprawy związane z nadawanierm numeru nieruchomości, rozgraniczeniami, dzierżawami oraz służebnością gruntową:
pok.22 - I piętro, tel.: 33/82-950-23
mgr Dorota Halama - Podinspektor