2018-06-14

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA SZCZYRK

o wyłożeniu do publicznego wglądu 3 projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

  • dla fragmentu miasta Szczyrk obejmującego tereny w rejonie Parku Zwierzyniec
  • dla fragmentu miasta Szczyrk obejmującego tereny w rejonie ul. Kampingowej i ul. Granicznej
  • zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego miasta szczyrk w zakresie minimalnej powierzchni nowo wydzielanych działek budowlanych dla zabudowy szeregowej

wraz z prognozami oddziaływania na środowisko

w dniach od 25.06.2018 do 16.07.2018 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szczyrku ul. Beskidzka 4 pokój 22

w godzinach: wtorki od 13:00 do 16:00

w pozostałe dni robocze od 10:00 do 13:00

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach planów odbędzie sięw dniu 10.07.2018 r.

Więcej informacji w załączniku.

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Dorota Halama
Dokument z dnia:
2018-06-14
Publikacja w dniu:
2018-06-14
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Dorota Halama
Dokument z dnia:
2018-06-14
Publikacja w dniu:
2018-06-14
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Dorota Halama
Dokument z dnia:
2018-06-14
Publikacja w dniu:
2018-06-14
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Dorota Halama
Dokument z dnia:
2018-06-14
Publikacja w dniu:
2018-06-14
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Dorota Halama
Dokument z dnia:
2018-06-14
Publikacja w dniu:
2018-06-14
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Dorota Halama
Dokument z dnia:
2018-06-14
Publikacja w dniu:
2018-06-14
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Dorota Halama
Dokument z dnia:
2018-06-14
Publikacja w dniu:
2018-06-14
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Dorota Halama
Dokument z dnia:
2018-06-14
Publikacja w dniu:
2018-06-14
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Dorota Halama
Dokument z dnia:
2018-06-14
Publikacja w dniu:
2018-06-14
Opis zmiany:
b/d