2019-10-04

Burmistrz Miasta Szczyrk informuje, iż zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2129 ze zm.) zostanie wyłożony do publicznego wglądu projekt uproszczonego planu urządzenia  lasów stanowiących własność osób fizycznych (lasów prywatnych) z terenu Gminy Szczyrk, przygotowany na zlecenie Starosty Bielskiego w okresie od 07.10.2019 r. do 06.12.2019 r.

Z projektem planu można zapoznać w Referacie Gospodarki Komunalnej, Urbanistyki, Handlu i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Szczyrku przy ul. Beskidzkiej 4, pok. nr 22 (I piętro) w godzinach:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 8.00 - 12.00

wtorek: 12.00 - 17.00

Dane zawarte w uproszczonym planie urządzenia lasów będą podstawą do naliczenia podatku leśnego.

W terminie 30 dni od daty włożenia, tj. do dnia 06.11.2019 r. zainteresowani właściciele lasów mogą zgłaszać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu do Starosty Bielskiego.

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Katarzyna Zając
Dokument z dnia:
2019-11-05
Publikacja w dniu:
2019-11-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Katarzyna Zając
Dokument z dnia:
2019-10-04
Publikacja w dniu:
2019-10-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Katarzyna Zając
Dokument z dnia:
2019-10-04
Publikacja w dniu:
2019-10-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Katarzyna Zając
Dokument z dnia:
2019-10-04
Publikacja w dniu:
2019-10-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Katarzyna Zając
Dokument z dnia:
2019-10-04
Publikacja w dniu:
2019-10-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Katarzyna Zając
Dokument z dnia:
2019-10-04
Publikacja w dniu:
2019-10-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Katarzyna Zając
Dokument z dnia:
2019-10-04
Publikacja w dniu:
2019-10-04
Opis zmiany:
b/d