2019-05-10

Do dzierżawy przeznaczony jest teren o powierzchni 4 670 m2 sąsiadujący bezpośrednio z ul. Deptak nad Żylicą, Placem św. Jakuba, w pobliżu znajdują się budynki i lokale usługowe, restauracje, fryzjer, kosmetyczka, Deptak nad Żylicą – ścieżka pieszo-rowerowa, plac zabaw. W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego działka ta posiada przeznaczenie UU – teren zabudowy usługowej, USR – tereny sportu i rekreacji.

Dojazd do nieruchomości odbywa się po zachodniej części działki 1872 od ul. Beskidzkiej pasem szer. ok. 5m

Nieruchomość jest przeznaczona do dzierżawy na okres 12 lat.

Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: rodzinny kompleks rekreacyjno – sportowo – wypoczynkowy, który przez zastosowanie innowacyjnych, nowoczesnych rozwiązań i technik wzmocni wizerunek Szczyrku, i poszerzy ofertę spędzania wolnego czasu uwydatniając walory przyrodnicze Miasta. Część przeznaczonego do dzierżawy terenu należy obowiązkowo przeznaczyć na funkcje parkingowe - min. 50 miejsc parkingowych w sezonie zimowym,
a w dzierżawionym budynku prowadzić ogólnodostępne szalety miejskie.

Wywoławcza stawka dzierżawna: 1,20 zł (jeden złoty 20/100) za 1m2 dzierżawionego gruntu miesięcznie + VAT

Dzierżawca zostanie wyłoniony przez komisję przetargową na podstawie złożonych ofert – oceniane będą oferowana cena dzierżawy oraz koncepcja prowadzenia działalność na dzierżawionym terenie, sfera wizualna obiektu, doświadczenie Inwestora, opis przedmiotu itp.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie formatu A4, ostemplowanej bądź podpisanej w miejscu zaklejenia, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szczyrku przy ul. Beskidzkiej 4, w pokoju nr 11 Dziennik Podawczy /parter/ do dnia 8 sierpnia 2019 r. do godz. 12°°. Na kopercie umieszcza się napis „OFERTA - DZIERŻAWA DZIAŁKI 8223" NAZWA OFERENTA. Złożenie oferty w innej formie niż opisana powyżej skutkuje odrzuceniem oferty.

Nieodłączną część ogłoszenia stanowi Regulamin I przetargu pisemnego niegraniczonego na dzierżawę części działki 8223/4, 8223/5, 8223/6 w Szczyrku na okres 12 lat, dostępny na stronie BIP Urzędu Miasta www.bip.szczyrk.pl i na tablicy Ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Szczyrku, ul. Beskidzka 4, 43-370 Szczyrk.

Informacji o przedmiocie dzierżawy udziela Urząd Miejski w Szczyrku, ul. Beskidzka 4, pok. 23 tel. 33 8295023 lub pod adresem e-mail: grunty@szczyrk.pl

Pełna treśćOgłoszenia jak i Regulamin do pobrania w załącznikach

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Dorota Halama
Dokument z dnia:
2019-05-10
Publikacja w dniu:
2019-05-10
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Dorota Halama
Dokument z dnia:
2019-05-10
Publikacja w dniu:
2019-05-10
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Dorota Halama
Dokument z dnia:
2019-05-10
Publikacja w dniu:
2019-05-10
Opis zmiany:
b/d