2018-01-10

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 r.

Urząd Miejski w Szczyrku, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z  2017 r. poz. 1579), przedstawia plan postępowań o udzielenie  zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2018 r.

Lp.

 

          Przedmiot zamówienia

 

Rodzaj zamówienia (roboty budowlane, dostawy, usługi)

Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia

Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym

1.

Przebudowa drogi gminnej ul. Skalistej w Szczyrku

Robota budowlana

przetarg nieograniczony

300 000,00

II

2.

Przebudowa drogi gminnej ul. Turystycznej w Szczyrku

Robota budowlana

przetarg nieograniczony

220 000,00

II

3.

Przebudowa drogi gminnej ul. Poziomkowej w Szczyrku  

Robot budowlana

przetarg nieograniczony

240 000,00

III

4.

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy  ul. Szkolnej w Szczyrku

Robota budowlana

przetarg nieograniczony

2 866 468,00

II

 

 

 

 

 

 

 

 

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Mariusz Pindel
Dokument z dnia:
2018-01-10
Publikacja w dniu:
2018-01-10
Opis zmiany:
b/d