Referat Ogólno-Organizacyjny I Społeczno-Administracyjny

Biuro Nr 38, tel.: 82-950-38

Ewa WIECZOREK - Kierownik Referatu
prowadzi sprawy:
 • organizacyjne,
 • dyscypliny pracy,
 • osobowe pracowników Urzędu Miasta i Kierowników miejskich jednostek organizacyjnych,
 • rejestrowanie skarg obywateli,
 • wykonywanie zadań związanych z wyborami parlamentarnymi, prezydenckimi, samorządowymi i refendum,
 • organizacja i prowadzenie dokumentacji STAŁEGO DYŻURU,
 • potwierdzanie własnoręczności podpisu oraz zgodności odpisu z oryginałem.

Biuro Nr 34, tel.: 82-950-34

sekretariat Burmistrza Miasta i Z-cy Burmistrza Miasta
Iwona SADRIJA - podinspektor
prowadzi sprawy:
 • obsługi sekretariatu Burmistrza Miasta i Zastępcy Burmistrza,
 • prowadzenie rejestrów aktów prawnych wydanych przez Burmistrza oraz rejestru aktów prawnych prawa miejscowego,
 • obsługa centrali telefonicznej, fax-u, radiotelefonu,
 • współpraca z Radą Miejską, rejestrowanie wniosków i nadzorowanie terminowej realizacji,
mgr Barbara MAREK – podinspektor
 • obsługa sekretariatu Burmistrza Miasta i jego Zastępcy,
 • przygotowywanie przemówień okolicznościowych, listów gratulacyjnych
  i podziękowań, sporządzanie wniosków o odznaczenia,
 • obsługa spotkań okolicznościowych Burmistrza
 • wykonywanie zadań wynikających z funkcji Burmistrza w Zarządzie Stowarzyszenia Gmin i Powiatów „Śląsk Beskidy”, oraz Euroregionu.

Biuro Nr 11, tel.: 82-950-11 BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

mgr Katarzyna GÓRNY - podinspektor
prowadzi sprawy:
 • punkt informacji i obsługi interesantów,
 • kancelarię ogólną Urzędu, wydawanie druków, formularzy, wniosków, wzorów pism,
 • kieruje korespondencją według dekretacji Burmistrza Miasta lub Z-cy Burmistrza.
 • sprawy szkoleń,

Biuro Nr 13, tel.: 82-950-13

Biuro Rady Miejskiej
Anna SZOSTAK podinspektor
mgr Renata PIETRYSZAK - podinspektor
prowadzi sprawy:
 • w zakresie obsługi organizacyjno technicznej Rady Miejskiej i jej Komisji,
 • dostarczenia radnym zawiadomień o sesji w ustalonym terminie,
 • sporządzania protokołów z posiedzeń Rady,
 • przekazywania Uchwał Wojewodzie i Burmistrzowi Miasta,
 • przygotowywania wyborów ławników do sądów powszechnych,
 • ewidencji placówek upowszechniania kultury,
 • wydawanie zezwoleń na imprezy masowe w zakresie kultury,
 • archiwum zakładowego.
 • przekazywanie aktów prawa miejscowego do publikacji w Dzienniku Urzędowym woj. śląskiego

Biuro Nr 39, tel.: 82-950-39

mgr Zofia KOCIOŁEK - inspektor
prowadzi sprawy:
 • obrony cywilnej,
 • obronne,
 • zarządzania kryzysowego,
 • informacji niejawnych,
 • gospodarcze urzędu,
 • ubezpieczenia mienia i pracowników,
 • współpraca z OSP,
 • zgromadzenia,
 • wydawanie decyzji w zakresie zbiórek publicznych,

mgr Anna JAKUBIEC - Z-ca Kierownika USC
prowadzi sprawy:
 • ewidencji ludności,
 • wojskowe,
 • obronne,
 • zdrowia,
 • rejestrowanie testamentów,
 • wydawanie druków ścisłego zarachowania,
 • kancelarii materiałów niejawnych,
 • wydawanie decyzji o zmianie imion lub nazwisk
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
Redaktor naczelny
Opublikował:
administrator
Dokument z dnia:
2013-05-07
Publikacja w dniu:
2013-05-07
Opis zmiany:
b/d