2017-11-24

REGULAMINY WYNAJMU I KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW I POMIESZCZEŃ MOKPiI SZCZYRK 

Do pobrania:

Regulamin obiektów MOKPI

Regulamin wynajmu MOKPI

Zał. nr 1 -Cennik MOKPI obiekty

Zał. nr 2 -Umowa najmu - wzór