Konkurs kolęd i pastorałek 2014

 1. Konkurs prowadzony jest w następujących grupach wiekowych:
  • I grupa do 6 lat
  • II grupa od 7 do 10 lat
  • III grupa od 11 do 14 lat
  • IV grupa od 15 lat
 2. Można stosować następujące formy wyrazu artystycznego:
  • Śpiew solowy z akompaniamentem lub a’capella
  • Śpiew w zespole (max. 4 osoby) z akompaniamentem lub a’capella
  • Gra na instrumencie ze śpiewem lub bez śpiewu
  • Recytacja wiersza o tematyce Bożego Narodzenia
  • Recytacja opowiadanie o tematyce Bożego Narodzenia
  • Inne formy – po konsultacji z organizatorem.
 3. Konkurs przebiega w dwóch etapach:
  • Eliminacje 14. stycznia w godzinach od 10.00 – 16.00 bez udziału publiczności w Ośrodku Kultury. Wykonawca prezentuje swój utwór przed jury.
  • Koncert laureatów 21. stycznia o godz. 18.00 w Ośrodku Kultury z udziałem publiczności ,połączony ceremonią rozdania nagród za najlepszą prezentację
 4. Występy będą oceniane przez jury.
 5. Czas prezentacji nie może być krótszy niż 3 minuty i nie dłuższy niż 10 minut
 6. Zapisy na eliminacje prowadzone są do 10 stycznia dzwoniąc pod numer:
 7. Oceniane będą:
  • Jakość śpiewu
  • Zachowanie sceniczne
  • Dopasowanie wszystkich elementów prezentacji (kolęda, strój, sposób wykonania)
  • Ogólny wyraz artystyczny
 8. Dodatkowe punkty można uzyskać za wykonanie kolędniczych powinszowań, występy w strojach, oraz za wykonanie mniej popularnej kolędy lub pastorałki.
 9. Można wykonywać więcej niż jeden utwór.
 10. Każda kategoria będzie oceniana od 1 do 5 punktów.
 11. Wyniki będą dostępne od 15 stycznia (wywieszka w Ośrodku Kultury, na stronie www.szczyrk.pl na Facebook MIASTO SZCZYRK oraz poprzez konsultację telefoniczną

Konkurs Szopek i Gwiazd Kolędniczych 2014

 1. Uczestnik wykonuje jedną szopkę lub jedną gwiazdę kolędniczą.
 2. Do każdej pracy może być przypisany tylko jeden wykonawca.
 3. Wykonane prace przynosimy do Miejskiego Ośrodka Kultury Promocji w Szczyrku
 4. Prace można składać do 10 stycznia
 5. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 15. stycznia a wyniki będą wywieszone w budynku MOKPI na stronie www.szczyrk.pl, na Facebook Miasto Szczyrk, zaś rozdanie nagród odbędzie się podczas Koncertu Laureatów Konkursu Kolęd i Pastorałek 21. stycznia 2014 r. w budynku MOKPI
 6. Prace będzie oceniało jury.
 7. Można stosować dowolną technikę wykonania.
 8. Oceniane będą tylko szopki wykonane samodzielnie.
 9. Jury przyzna nagrody dla 10 najlepszych prac.
 10. Każda praca musi!!! zawierać kartkę z imieniem, nazwiskiem, wiekiem adresem i nr telefonu wykonawcy.

Organizator:

Miejski Ośrodek Kultury, Promocji i Informacji w Szczyrku

Informacje: