Urząd Stanu Cywilnego

biuro Nr 29 I p. telefon (33) 829-50-29

Helena PRZYBYŁA - Z-ca Kierownika USC
prowadzi sprawy :
 • rejestracji urodzeń
 • rejestracji małżeństw
 • rejestracji zgonów
 • Wydawanie odpisów z ksiąg stanu cywilnego
 • Wydawanie zaświadczeń o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa w formie wyznaniowej ze skutkami cywilnymi
 • Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą
 • Wpisywanie aktów sporządzonych za granicą do polskich ksiąg stanu cywilnego
 • Wydawanie dowodów osobistych
 • Wydawanie zezwoleń na eksploatację wyciągów narciarskich i tras narciarskich
 • Wydawanie zezwoleń na organizację imprez masowych z zakresu kultury fizycznej
 • Sporządzanie umów z klubami sportowymi i stowarzyszeniami kultury fizycznej o dotacje
 • Zmiana imion i nazwisk
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
Redaktor naczelny
Opublikował:
administrator
Dokument z dnia:
2013-05-07
Publikacja w dniu:
2013-05-07
Opis zmiany:
b/d