2019-03-19

Przewodniczący Rady Miejskiej zwołuje na dzień 26 marca 2019 r. (wtorek) o godz. 10:00  V SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W SZCZYRKU, która odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 26.02.2019 r.
 3. Wystąpienie zaproszonych gości.
 4. Informacja Burmistrza Miasta o bieżącej działalności.
 5. Informacja Przewodniczących o pracach Komisji w okresie międzysesyjnym.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  a) Zmiany Uchwały Nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczyrk na lata 2019-2022.
  b) Dokonania zmian budżetu Gminy Szczyrk na 2019 rok.
  c) Zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
  d) Uchwalenia „Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Szczyrk”.
  e) Przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Szczyrk na 2019 rok.
  f)Ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Szczyrk.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zakończenie sesji.

Informując o powyższym zapraszam zainteresowanych do udziału w sesji.

 Przewodniczący Rady Miejskiej
w Szczyrku

/-/ Borys Matlak

 

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Szostak
Dokument z dnia:
2019-03-20
Publikacja w dniu:
2019-03-20
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Renata Pietryszak
Dokument z dnia:
2019-03-19
Publikacja w dniu:
2019-03-19
Opis zmiany:
b/d