2015-11-06

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczyrku zaprasza

organizacje pozarządowe i stowarzyszenia prowadzące działalność non-profit na rzecz osób najbardziej potrzebujących na terenie Gminy Szczyrk do zapoznania się z możliwością podjęcia współpracy, w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywieniowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2015.

Głównym zadaniem w ramach Podprogramu 2015

jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom gminy pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie do lutego 2016r. Do zadań lokalnej organizacji partnerskiej na terenie Gminy należeć będzie dystrybucja artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących – bezdomnych, niepełnosprawnych, bezrobotnych i innych – na podstawie skierowań wydanych przez MOPS w Szczyrku (w tym także transport żywności z siedziby regionalnej organizacji partnerskiej – np. Bank Żywności w Częstochowie, magazynowanie artykułów spożywczych oraz administracja danych).

Podmioty chcące realizować działania w ramach PO PŻ 2014-2020 w Podprogramie 2015,

muszą spełniać kryteria określone w wytycznych Ministra Pracy i Polityki Społecznej wydanymi na podstawie art. 134a pkt. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, dotyczącymi realizacji Podprogramu 2015 z 11 września 2015r., m.in.:

 1. Prowadzić działania non-profit na rzecz osób najbardziej potrzebujących.
 2. Posiadać zdolności administracyjne do:
  • realizacji działań w zakresie dystrybucji artykułów spożywczych otrzymanych w ramach PO PŻ,
  • realizacji działań na rzecz włączenia społecznego,
  • prowadzenia odrębnych systemów ewidencji księgowej i gospodarki magazynowej artykułów dostarczanych z PO PŻ oraz z innych źródeł.
 3. Posiadać doświadczenie w prowadzeniu działań o charakterze włączenia społecznego.
 4. Prowadzić stałą współpracę z organizacjami lub podmiotami prowadzącymi takie działania.

Wytyczne MPiPS z 11 września 2015 r. określają także szczegółowo standardy, jakie spełniać mają Organizacje pełniące rolę Partnerów Lokalnych w zakresie:

 • transportu – cz. II p.7 Wytycznych MPIPS – m.in. transport artykułów spożywczych będzie realizowany przez OPL z wykorzystaniem transportu własnego i/lub za pośrednictwem podmiotu zewnętrznego lub transportem OPR, zapewniając przewóz artykułów spożywczych w warunkach umożliwiających utrzymanie ich cech jakościowych, zapobiegając marnowaniu żywności.
 • magazynowania – cz. II p.8.2. – 8.12. Wytycznych MPIPS – w tym zapewnienie właściwych warunków magazynowania, tj. składowania artykułów spożywczych w sposób uniemożliwiający ich zniszczenie; pomieszczenie, w którym magazynowana jest żywność musi być suche, czyste, podłoga i ściany zmywalne, zabezpieczone przed szkodnikami,
  a w przypadku otrzymywania artykułów spożywczych wymagających warunków chłodniczych, powinno posiadać chłodnie lub lodówki zapewniające przechowywanie otrzymanej ilości artykułów spożywczych w warunkach określonych przez producenta,
 • administrowania – cz. II p. 6.8. – 6.17. Wytycznych MPIPS – w tym zapewnienia ogólnodostępnej informacji o terminach wydawania żywności, finansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej, czy prowadzenie dokumentacji dotyczącej wydawania artykułów spożywczych.

W ramach tzw. środków towarzyszących, zgodnie z cz. III p.1.9. Wytycznych,

Organizacje realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród najbardziej potrzebujących mogą prowadzić działania, finansowane ze środków PO PŻ 2014-2020. Działania te mają na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, np.:

 • warsztaty kulinarne z udziałem ekspertów kulinarnych
 • warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego odżywiania
 • programy edukacyjne na temat zdrowego odżywiania i zapobiegania marnotrawieniu jedzenia.

Zapraszamy do zapoznania się z wybranymi Wytycznymi dotyczącymi Lokalnych Organizacji Partnerskich stanowiącymi załącznik do niniejszego pisma.

Pełna treść PO PŻ 2014 -2020 dostępna jest na stronie Ministerstwa Pracy i Pomocy Społecznej 

W przypadku zainteresowana współpracą

w ramach realizacji Podprogramu 2015 POPŻ 2014-2020 prosimy o kontakt z Miejski Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Szczyrku, ul. Beskidzka 4, budynek Urzędu Miejskiego w Szczyrku pokój 36.

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
Gabriela Janica - Inspektor
Opublikował:
administrator
Dokument z dnia:
2015-11-06
Publikacja w dniu:
2015-11-06
Opis zmiany:
b/d