2016-12-19

Informujemy, że od 1 stycznia 2017 roku na terenie Szczyrku zmienia się sposób segregacji odpadów komunalnych. Dotychczasowe odpady „segregowane” (suche) trzeba będzie segregować bardziej szczegółowo.

Zmiany w dotychczasowym modelu segregacji odpadów komunalnych zostały wprowadzone na mocy Uchwały nr XXXII/181/2016 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 25 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/76/2015 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 27 października 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szczyrk.

Od początku 2017 roku odpady należy segregować na następujące frakcje:

 1. WOREK KOLORU ZIELONEGO – SZKŁO
  Do worka należy zbierać: odpady ze szkła oraz odpady opakowaniowe ze szkła, takie jak butelki oraz słoiki szklane po napojach i żywności, szklane opakowania po kosmetykach.
  Nie należy wrzucać: szkła żaroodpornego, ceramiki, fajansu i porcelany, szkła kryształowego, zniczy z zawartością wosku, nieopróżnionych opakowań po lekach i rozpuszczalnikach, termometrów, strzykawek, żarówek, szyb okiennych i zbrojonych, szyb samochodowych, reflektorów, luster.
 2. WOREK KOLORU NIEBIESKIEGO – PAPIER
  Do worka należy zbierać: odpady z papieru i tektury oraz odpady opakowaniowe z papieru i tektury, np. gazety, czasopisma, katalogi, ulotki, papier szkolny i biurowy, książki i zeszyty, torebki papierowe, papier pakowy.
  Nie należy wrzucać: papieru powlekanego folią, kartonów po mleku i napojach, chusteczek higienicznych, worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych, tapet.
 3. WOREK KOLORU ŻÓŁTEGO – METALE, TWORZYWA SZTUCZNE I OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE
  Do worka należy zbierać: opakowania z metali, z tworzyw sztucznych oraz opakowania wielomateriałowe, np. butelki z tworzyw sztucznych, puszki po napojach, PET-y, opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach, produktach spożywczych – bez resztek żywności, kapsle, zakrętki plastikowe i metalowe, reklamówki i inne folie, kartony po mleku i napojach, drobny złom żelazny i metale kolorowe, folia aluminiowa.
  Nie należy wrzucać: butelek po olejach i środkach chemicznych, plastikowych i metalowych odpadów budowlano-rozbiórkowych, plastikowych elementów samochodowych, baterii i akumulatorów, strzykawek, wenflonów i innych art. medycznych.
 4. WOREK KOLORU BRĄZOWEGO–ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
  Do worka należy zbierać: odpady ulegające biodegradacji oraz opakowania ulegające biodegradacji, np. odpady organiczne powstające w trakcie przygotowywania posiłków, odpady kuchenne (stałe, nie płynne) takie jak obierki, resztki z jedzenia, zepsuta żywność, odpady z owoców i warzyw, skorupki jajek, fusy po kawie i herbacie, rośliny oraz ziemia po kwiatach, itp.
  Nie należy wrzucać: skoszonej trawy, liści, gałęzi (są to odpady zielone przewidziane do zbierania w PSZOKu).
 5. ODPADY ZMIESZANE – należy gromadzić w pojemniku lub worku
  • Odpady zmieszane – odpady pozostałe po wyselekcjonowaniu odpadów surowców wtórnych oraz odpadów ulegających biodegradacji, nie zawierające przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów.


Wszystkie w/w odpady będą odbierane z nieruchomości* dwa razy w miesiącu przez cały rok.

* dotyczy nieruchomości dla których nie zostały wyznaczone punkty zbiórki

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
mgr Małgorzata Gębala - Podinspektor
Opublikował:
administrator
Dokument z dnia:
2016-12-19
Publikacja w dniu:
2016-12-19
Opis zmiany:
b/d