2021-06-18

W związku z informacją przekazaną przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego od 1 lipca 2021r. każdy właściciel oraz zarządca nieruchomości będzie zobowiązany do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji dotyczącej użytkowanych źródeł ciepła i spalania paliw.  Obowiązek dotyczył będzie budynków mieszkalnych jak i niemieszkalnych, lokali usługowych, a także budynków użyteczności publicznej, które posiadają źródła ciepła o mocy do 1 MW. Deklarację będzie można złożyć zarówno w formie elektronicznej jak i papierowej, w tym przypadku wypełniony dokument należy wysłać listem lub złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Szczyrku (wniosek dostępny pod adresem: https://zone.gunb.gov.pl/dokumenty-do-pobrania/). Na złożenie deklaracji, mieszkańcy budynków użytkowanych przed 1 lipca 2021r. będą mieli 12 miesięcy, natomiast w przypadku nowo powstałych obiektów, będzie to 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw. 

Szczegółowe informacje na temat CEEB znajdują się na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego pod linkiem:

https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

INFOGRAFIKA_CEEB

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Dominika Bistyga
Dokument z dnia:
2021-06-18
Publikacja w dniu:
2021-06-18
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Dominika Bistyga
Dokument z dnia:
2021-06-18
Publikacja w dniu:
2021-06-18
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Dominika Bistyga
Dokument z dnia:
2021-06-18
Publikacja w dniu:
2021-06-18
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Dominika Bistyga
Dokument z dnia:
2021-06-18
Publikacja w dniu:
2021-06-18
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Dominika Bistyga
Dokument z dnia:
2021-06-18
Publikacja w dniu:
2021-06-18
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Dominika Bistyga
Dokument z dnia:
2021-06-18
Publikacja w dniu:
2021-06-18
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Dominika Bistyga
Dokument z dnia:
2021-06-18
Publikacja w dniu:
2021-06-18
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Dominika Bistyga
Dokument z dnia:
2021-06-18
Publikacja w dniu:
2021-06-18
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Dominika Bistyga
Dokument z dnia:
2021-06-18
Publikacja w dniu:
2021-06-18
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Dominika Bistyga
Dokument z dnia:
2021-06-18
Publikacja w dniu:
2021-06-18
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Dominika Bistyga
Dokument z dnia:
2021-06-18
Publikacja w dniu:
2021-06-18
Opis zmiany:
b/d