2020-12-10

W imieniu sygnatariuszy Porozumienia Gmin Górskich, zapraszamy do obejrzenia transmisji online konferencji prasowej „Bezpieczna Polska Zima. Samorządy Gmin Górskich RAZEM o bezpiecznym sezonie zimowym w turystyce”, która odbędzie się w piątek 11.12.2020 o godz. 13:00 w Szczyrkowskim Centrum Kultury, ul. Beskidzka 106, Szczyrk.

Transmisja online --> https://youtu.be/1JOfXR8wRQc 

oraz na profilu facebookowym Miasta Szczyrk www.facebook.com/MiastoSzczyrk  

Program konferencji:
1. Otwarcie i wprowadzenie do konferencji.
2. Przedstawienie uzgodnionych rozwiązań sanitarnych dotyczących funkcjonowania obiektów noclegowych i gastronomicznych.
3. Tarcza 6.0 i wsparcie z PFR - o czym zapomniano. Propozycje zmian samorządów gmin górskich.
4. Komunikacja na linii rząd - samorząd.
5. Przewidywalne skutki braku wyraźnego planu dotyczącego najbliższego sezonu zimowego (ekonomiczne, społeczne, prawne). Przedstawienie rozwiązań organizacyjnych i czasowych, proponowanych na zachodzie.
6. Przedstawiciele Szczyrkowskiej Izby Gospodarczej o obecnej sytuacji branży hotelowej, gastronomicznej oraz okołoturystycznej.
7. Wystąpienie zaproszonych gości.
8. Podpisanie listu intencyjnego dotyczącego porozumienia gmin górskich. Zainicjowanie procesu powstania zrzeszenia samorządów gmin górskich.
9. Pytania od dziennikarzy.
10. Zakończenie konferencji.