2019-04-28

Miejski Ośrodek Kultury, Promocji i Informacji im. Jana Więzika w Szczyrku zaprasza do składania ofert na dzierżawę powierzchni na terenie amfiteatru „Skalite” podczas trwania TKB, w okresie od 27 lipca do 4 sierpnia 2019 roku.

Oferty należy składać na druku pn. „PODANIE TKB 2019”, dostępnym poniżej w załącznikach do pobrania oraz w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Informacji, w zaklejonych kopertach w budynku MOKPiI przy ul. Beskidzkiej 106 oraz pocztą tradycyjną (termin wpłynięcia ofert mija 8.07.2019r. o godz. 15:00) z dopiskiem „Oferta na TKB 2019”.

Wszystkie oferty (poza stoiskiem nietypowym „dmuchańcami”), będą przyjmowane od 29 kwietnia do 8 lipca 2019 roku do godziny 15.00. Natomiast oferty na stoisko nietypowe czyli „dmuchańce” przyjmowane będą do 17 maja do godz. 15:00.

Ze szczegółowymi warunkami, regulaminem konkursu, regulaminem handlu oraz o minimalnych (wywoławczych) kwotach czynszu dzierżawy za mb, można zapoznać się w siedzibie MOKPiI, z załączników do pobrania poniżej, w punkcie Informacji Turystycznej przy ul. Beskidzkiej 41 oraz pod numerami telefonów: 33 817 86 36, 33 817 87 13 oraz 33 815 83 88.

Załączniki do pobrania:

Zał. nr 1 OGŁOSZENIE HANDEL TKB 2019

Zał. nr 2 REGULAMIN KONKURSU na dzierżawę terenu 2019

Zał. nr 3 REGULAMIN HANDLU przy amfiteatrze Skalite

Zał. nr 4 PODANIE TKB 2019