W załączeniu wzór wniosku o przyznanie dofinansowania z budżetu gminy na likwidację pokryć dachowych i/lub elewacji zawierających azbest z budynków na terenie Gminy Szczyrk wraz z kompletem niezbędnych załączników:

  1. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowana nieruchomością.
  2. Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649). (potwierdzoną przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego)
  3. Oświadczenie, iż wszystkie prace rozbiórkowe zostaną/zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami
  4. Oświadczenie, iż odpady zostaną/zostały przygotowane do odbioru zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
Redaktor naczelny
Opublikował:
administrator
Dokument z dnia:
2013-06-04
Publikacja w dniu:
2013-06-04
Opis zmiany:
b/d