Częśc A

1. Jak często korzysta Pani/Pan z obsługi świadczonej przez tutejszy Urząd

2. W jakim zakresie korzystał/a Pani/Pan z usług Biura Obsługi Interesantów?

3. Jaką grupę Interesantów Pani/Pan reprezentuje?

4. Który sposób kontaktu z Urzędem jest dla Pani/a najdogodniejszy?

5. Jak ocenia Pani/Pan poziom obsługi w Biurze Obsługi Interesantów w następujących obszarach:

- szybkość i sprawność obsługi
- uprzejmość i kultura osobista pracowników
- poziom wiedzy pracowników umożliwiający uzyskanie wyczerpującej odpowiedzi
- dostępność formularzy i druków
- czytelność druków i uzyskanie od pracownika Biura Obsługi Interesantów stosownych instrukcji do ich wypełnienia

6. Jak ocenia Pani/Pan wygląd oraz czytelność oznakowania wnętrza budynku Urzędu?

7. Jakie zmiany Pani/Pana zdaniem mogą wpłynąć na polepszenie jakości obsługi świadczonej przez Biuro Obsługi Interesantów?

W celu utrudnienia rozsyłania spamu przez automaty, proszę rozwiązać proste zadanie matematyczne.
Dla przykładu: 2+1 daje 3.