2016-12-20

Szanowni Mieszkańcy …

Troska o jakość powietrza w Szczyrku i chęć jego ochrony stanowi impuls do podjęcia inicjatywy zmierzającej do realizacji Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Szczyrk. Ideą Programu jest wymiana starych, nieefektywnych źródeł ciepła na ekologiczne i energooszczędne kotły grzewcze oraz wykorzystanie rozwiązań opartych na odnawialnych źródłach energii.

Czynnikiem decydującym o uruchomieniu Programu będzie zainteresowanie ze strony mieszkańców - dlatego tak ważne jest wypełnienie ankiety i złożenie jej w Urzędzie Miejskim.

Celem ankietyzacji jest ustalenie potrzeb potencjalnych inwestorów. Ankieta pozwoli określić ilość osób zainteresowanych uczestnictwem w Programie, rodzaj przewidywanych modernizacji oraz stan techniczny obiektów. Program będzie mógł być realizowany przy udziale min. 30 uczestników.

Wypełnienie ankiety jest dobrowolne, natomiast jest ona cennym źródłem informacji niezbędnych do opracowania kompleksowego programu, w ramach którego mieszkańcy będą mogli uzyskać w ramach Programu dotację na zakup i montaż nowego kotła, likwidując jednocześnie stare nieekologiczne źródło ciepła oraz montaż kolektorów słonecznych.

Szczegółowe informacje zostaną przedstawione w momencie zebrania wymaganej do uruchomienia Programu liczby uczestników.

Realizacja Programu, oprócz korzyści ekonomicznych, przyczyni się do poprawy stanu powietrza, zwiększy atrakcyjność gminy oraz polepszy jej wizerunek.

Ankietę można pobrać w Urzędzie Miejskim w Szczyrku w pokoju 27 lub ze strony internetowej 

Wypełnione ankiety należy składać na Dzienniku Podawczym Urzędu Miejskiego w Szczyrku do dnia 31 stycznia 2017 r.

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
inż. Anna Moroń - podinspektor
Opublikował:
administrator
Dokument z dnia:
2016-12-20
Publikacja w dniu:
2016-12-20
Opis zmiany:
b/d