2021-05-21

logotypy_3_rgb (002)_3

Cykl rajdów górskich dla osób z niepełnosprawnością "Beskidy bez barier". Mikroprojekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

do pobrania: 
KLAUZULA INFORMACYJNA_BESKIDY BEZ BARIER


Harmonogram rajdów:

Sobota 26.06.2021
Niedziela 18.07.2021
Niedziela 8.08.2021
Niedziela 22.08.2021
Sobota 11.09.2021
Sobota 18.09.2021
Sobota 25.09.2021
Sobota 2.10.2021
Sobota 16.10.2021
Sobota 23.10.2021


Ambasadorką akcji jest szczyrkowianka Dominka Kasińska, uczestniczka programu "Down the Road. Zespół w trasie", której zespół Downa nie przeszkadza realizować pasji i marzeń.

REGULAMIN RAJDÓW GÓRSKICH „BESKIDY BEZ BARIER”
Mikroprojekt „Beskidy bez barier” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy

1. „Beskidy bez barier”, czyli cykl rajdów górskich dla osób z niepełnosprawnością fizyczną lub umysłową. Mikroprojekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

2. Partnerem wiodącym mikroprojektu i organizatorem rajdów jest Miejski Ośrodek Kultury, Promocji i Informacji im. Jana Więzika w Szczyrku, ul. Beskidzka 106, 43-370 Szczyrk.

3. Partnerem cyklu rajdów jest Grupa Beskidzka GOPR oraz Szczyrk Mountain Resort.

4. Udział w rajdach jest bezpłatny, a ilość miejsc jest ograniczona do 60 osób/rajd. 

5. Obowiązują wcześniejsze zapisy - do czwartku, godz. 12:00, poprzedzającego rajd - w Informacji Turystycznej:
- telefonicznie: 33 815 83 88
- mailowo: it@szczyrk.pl 
- osobiście (ul. Beskidzka 41).

6. Osoby niepełnosprawne uczestniczyć mogą w rajdach tylko i wyłącznie pod opieką opiekuna (1 opiekun na 1 osobę). Przy dostępności miejsc dopuszczamy również uczestnictwo dodatkowych osób: rodziny osób niepełnosprawnych, ich przyjaciół i znajomych, a także wszystkich miłośników Beskidów. Nie dopuszczamy uczestnictwa grup zorganizowanych. 

7. Organizator przewiduje 4 trasy:

a) TRASA ZIELONA - bezpłatna podróż koleją gondolową na Halę Skrzyczeńską i powrót gondolą do dolnej stacji (trasa dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich lub osób z problemem w poruszaniu się).

b) TRASA NIEBIESKA – bezpłatna podróż koleją gondolową na Halą Skrzyczeńską oraz z Hali Skrzyczeńskiej 6-osobową kanapą na Zbójnicką Kopę (dla osób bez lęku wysokości, dla osób z mniejszym problemem w poruszaniu się).

c) TRASA CZERWONA - bezpłatna podróż koleją gondolową na Halą Skrzyczeńską, przejście z Hali Skrzyczeńskiej na Zbójnicką Kopę lub dalej na Skrzyczne w zależności od grupy, powrót na Halę Skrzyczeńską i zjazd gondolą do dolnej stacji (dla osób bez problemów z poruszaniem się).

d) TRASA FIOLETOWA – bezpłatna podróż koleją gondolową na Halą Skrzyczeńską i dalej na Małe Skrzyczne i Skrzyczne pieszo (dla osób bez problemów z poruszaniem się).

Przy zapisach prosimy o wybranie odpowiedniej trasy, dostosowanej do stopnia niepełnosprawności uczestnika rajdu.

8. Oferta skierowania jest dla osób indywidualnych.

9. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany wybranej trasy dla danego uczestnika na podstawie wywiadu przeprowadzonego przez ratownika GOPR Beskidy/opiekuna grupy bezpośrednio przed rozpoczęciem rajdu lub zmianę trasy w porozumieniu z uczestnikami.

10. Ubezpieczenie NW we własnym zakresie.

11. Każdy uczestnik przed wyjściem na wycieczkę zobowiązany jest do wypełnienia formularza o stanie zdrowia w związku z sytuacją epidemiczną. Formularze w imieniu osoby niepełnoletniej bądź podopiecznego wypełnia i podpisuje rodzic lub opiekun.

12. Zbiórka o godz. 10:00 zgodnie z harmonogramem rajdów przy dolnej stacji gondolowej, ul. Salmopolska 53 B. 

13. Uczestnik na miejscu zbiórki oraz podczas całego rajdu zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących zasad bezpieczeństwa w mieście i na szlaku.

14. Odpowiedzialność podczas wyprawy za osobę niepełnoletnią/podopiecznego/osobę niepełnosprawną ponosi rodzic/opiekun prawny.

15. W razie bardzo złych warunków atmosferycznych, Organizator rajdu może zadecydować o jego odwołaniu i przeniesieniu na inny termin (komunikat pojawi się na profilu Miasta Szczyrk na Facebooku).

18. Czas trwania rajdu uzależniony jest od wybranej trasy.

19. Należy zabrać ze sobą wodę oraz prowiant.

20. Obowiązuje obuwie górskie oraz wygodny strój, dostosowany do panujących warunków atmosferycznych. Sugerujemy zabrać ze sobą pelerynę.

21. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy uczestnictwa w wycieczce osobom: wykazującym jakiekolwiek objawy chorobowe, będące pod wpływem alkoholu, nieodpowiednio ubrane na wyjście w góry oraz osobom, które nie wypełniły obowiązujących formularzy.

22. Rajdy w ramach mikroprojektu „Beskidy bez barier” odbędą się w następujących terminach:
Sobota 26.06.2021
Niedziela 18.07.2021
Niedziela 8.08.2021
Niedziela 22.08.2021
Sobota 11.09.2021
Sobota 18.09.2021
Sobota 25.09.2021
Sobota 2.10.2021
Sobota 16.10.2021
Sobota 23.10.2021

Terminy mogą ulec zmianie w przypadku bardzo złych warunków atmosferycznych. 

Akcja BESKIDY BEZ BARIERY_A4