2022-08-19

I N F O R M A C J A

Urząd Miejski w Szczyrku,  informuje, że wnioski o wypłatę dodatku węglowego można składać w Urzędzie Miejskim w Szczyrku od dnia 22.08.2022 r.
lub drogą elektroniczną czyli przez system ePUAP.

Termin składania wniosków upływa 30 listopada 2022 r.

 Termin rozpatrzenia wniosków wynosi 30 dni.

Należy podkreślić fakt, że środki na powyższy cel pochodzą z budżetu państwa  w związku z czym termin wypłaty świadczenia będzie uzależniony od wpływu środków z Ministerstwa Finansów. O czym zostaną Państwo poinformowani.

Warunkiem koniecznym jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków CEEB.

Wniosek_o_dodatek_węglowy

Jak_wypełnić_wniosek_o_dodatek_węglowy12

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Judyta Waluś-Jasica
Dokument z dnia:
2022-08-23
Publikacja w dniu:
2022-08-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Judyta Waluś-Jasica
Dokument z dnia:
2022-08-23
Publikacja w dniu:
2022-08-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Judyta Waluś-Jasica
Dokument z dnia:
2022-08-19
Publikacja w dniu:
2022-08-19
Opis zmiany:
b/d