2020-09-14

Dokumenty do pobrania: 

regulamin prowadzenia zajec w MOKPiI

wytyczne sanitarne MOKPiI

OSWIADCZENIE

ZGODA NA PUBLIKACJE WIZERUNKU_MOKPiI