2020-05-05

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) przekazuje poniżej informacje z otwarcia ofert:
Otwarcie ofert na wykonanie zadania pn.: ”Budowa centrum przesiadkowego w mieście Szczyrk”  odbyło się w dniu 05.05.2020 o godz. 11:00.
Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia  w wysokości: 3 800 000,00 zł brutto.

Oferty złożyli:

Nr
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty
(brutto)

Termin wykonania

Okres gwarancji/ rękojmi

Warunki płatności

 

1.

Zakład Budowlano-Montażowy
PROBUD Sp. z o.o.
ul. Leśnianka 101,
34-300 Żywiec   

 

3 327 150,00 zł

 

10.12.2021r.

 

72 miesiące

30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu

 

2.

Eurovia Polska S.A.
Bielany Wrocławskie,
ul. Szwedzka 5
55-040 Kobierzyce

 

4 674 000,00 zł

 

10.12.2021r.

 

72 miesiące

30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu

 

3.

 INSTAL Cymorek Sp. J
ul. Graniczna 22
43-430 Pierściec

 

4 988 422,00 zł

 

10.12.2021r.

 

72 miesiące

30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu

 

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Mariusz Pindel
Dokument z dnia:
2020-05-05
Publikacja w dniu:
2020-05-05
Opis zmiany:
b/d