2022-05-09

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość oznaczona jako działka nr: 1706/1 o powierzchni 0,0755 ha, objęta księgą wieczystą BB1B/00128421/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

Nieruchomość jest przeznaczona do sprzedaży.

Cena wywoławcza działki: 650 000,00 zł netto.

Wysokość wadium: 5% ceny wywoławczej – 32 500,00 zł

Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu  upływa w dniu 7  lipca 2022 r. Zgłoszenia należy dokonać w Urzędzie Miejskim w Szczyrku, w formie pisemnej.

Przetarg rozpocznie się w dniu 12 lipca 2022 roku o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szczyrku ul. Beskidzka 4, sala 31.

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Szczyrku, ul. Beskidzka 4, 43-370 Szczyrk oraz opublikowane na stronie internetowej www.szczyrk.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.szczyrk.pl

Informacji szczegółowych udziela Urząd Miejski w Szczyrku ul. Beskidzka 4, 43-370 Szczyrk, pokój nr 22, tel. 33 829 50 23.

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Małgorzata Gębala
Dokument z dnia:
2022-05-09
Publikacja w dniu:
2022-05-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Małgorzata Gębala
Dokument z dnia:
2022-05-09
Publikacja w dniu:
2022-05-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Małgorzata Gębala
Dokument z dnia:
2022-05-09
Publikacja w dniu:
2022-05-09
Opis zmiany:
b/d