2021-12-01

pl_lad_

Gmina Szczyrk w ramach I edycji pilotażowego naboru wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych otrzymała 5 700 000,00 zł na zadania pn:

  • „Przebudowa odcinków dróg gminnych - ul. Olimpijskiej, Skalistej i Kolorowej w Szczyrku” – 1 995 000,00 zł
  • „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków przy Świerkowej i ul. Modrzewiowej w Szczyrku” – 2 470 000,00 zł
  • „Rozbudowa drogi gminnej ul. Kampingowej w Szczyrku” – 1 235 000,00 zł.

gmina_szczyrk

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Małgorzata Gębala
Dokument z dnia:
2021-12-01
Publikacja w dniu:
2021-12-01
Opis zmiany:
b/d