2017-06-26

BURMISTRZ MIASTA SZCZYRK

Informuje, iż w ramach działań nad opracowaniem Programu Rewitalizacji Gminy Szczyrk, zgodnie z wymogami, zasięgnięto opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie konieczności lub braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla programu.

Na podstawie decyzji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.410.221.2017.MG z dnia 13.06.2017 r. uzgodniono brak konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, a tym samym odstąpiono od przygotowania SOOŚ dla Programu Rewitalizacji Gminy Szczyrk do roku 2023.

logo_pomoc_techniczna

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
Justyna Serowik - Podinspektor
Opublikował:
administrator
Dokument z dnia:
2017-06-26
Publikacja w dniu:
2017-06-26
Opis zmiany:
b/d