2021-09-27

Mikroprojekt pn. "Muzeum Górskie - odkrywamy dzieje sportu i turystyki w Beskidach"  jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

Informacja:

  1. W związku z realizacją przez Miejski Ośrodek Kultury Promocji i Informacji im. J. Więzika w Szczyrku mikroprojektu "Muzeum Górskie - odkrywamy dzieje sportu i turystyki w Beskidach" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy, nie dokonano wyboru oferty na zakup eksponatów narciarskich. 
  2. Przed upływem regulaminowego terminu składania ofert (27.09.2021 g. 12:00), do siedziby MOKPiI nie wpłynęła żadna oferta.
  3. W związku ze specyfiką zamówienia (eksponaty narciarskie) i brakiem złożonych ofert na część eksponatów wymienionych w zapytaniu ofertowym, komisja podjęła decyzję o opublikowaniu na stronie szczyrk.pl w dniu 27.09.2021 kolejnego zapytania ofertowego na pozostałą część eksponatów.