2021-08-17

Informacji o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa wiaty rekreacyjnej wraz  z zagospodarowaniem terenu Soliska  w Szczyrku

Zamawiający na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Pzp udziela informacji o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

 Kwota : 215 000,00 zł

 Nr ogłoszenia: 2021/BZP 00136270/01

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Mariusz Pindel
Dokument z dnia:
2021-08-17
Publikacja w dniu:
2021-08-17
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Mariusz Pindel
Dokument z dnia:
2021-08-17
Publikacja w dniu:
2021-08-17
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Mariusz Pindel
Dokument z dnia:
2021-08-17
Publikacja w dniu:
2021-08-17
Opis zmiany:
b/d