2015-04-07

Informacja o przeprowadzaniu obowiązkowej deratyzacji na terenie Miasta Szczyrk

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szczyrk właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzenia co najmniej dwa razy w roku kalendarzowym deratyzacji na terenie nieruchomości.

Obowiązkowej deratyzacji (odszczurzania) podlegają w szczególności:

Obiekty produkcyjne, handlowe, usługowe, użyteczności publicznej;
Obszary zabudowane budynkami mieszkalnymi, gospodarstwa rolne i obiekty gospodarcze;
Obiekty i urządzenia techniczne oraz pomieszczenia na pojemniki i kontenery służące do gromadzenia odpadów tj. altany na pojemniki do gromadzenia odpadów;
Korytarze piwniczne.
Obowiązek ten w odniesieniu do właścicieli budynków jednorodzinnych może być realizowane tylko w miarę potrzeb.

Termin przeprowadzenia akcji deratyzacji: od dnia 20 kwietnia – 30 kwietnia 2015 r. oraz od dnia 12 października – 26 października 2015 r.

Właściciele nieruchomości przeprowadzają deratyzację ww. terminach na własny koszty i we własnym zakresie lub poprzez zlecenie jej specjalistycznej firmie.

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
inż. Anna Moroń - podinspektor
Opublikował:
administrator
Dokument z dnia:
2015-04-07
Publikacja w dniu:
2015-04-07
Opis zmiany:
b/d