2015-12-30

Informujemy, że od 1 stycznia 2016 r. w PSZOK dla mieszkańców gminy wprowadzone zostają roczne limity bezpłatnie przyjmowanych odpadów według wagi.

Rodzaje odpadów

(za odbiór wymienionych odpadów powyżej wskazanego limitu wagowego będzie pobierana opłata)

  1. Odpady zielone - limit odpadów przyjmowanych rocznie: 300kg rocznie; przyjmowane za opłatą wg cennika PSZOK: >300kg.
  2. Odpady wielkogabarytowe - limit odpadów przyjmowanych rocznie: 250kg rocznie; przyjmowane za opłatą wg cennika PSZOK: >250kg.
  3. Odpady budowlane i rozbiórkowe (w tym: zmieszane budowlane odpady poremontowe, opakowania izolacyjne, styropian, wata mineralna, papa, gruz ceglany, odpady betony oraz gruz betonowy z rozbiórek, gleba, ziemia) - limit odpadów przyjmowanych rocznie: 500kg rocznie; przyjmowane za opłatą wg cennika PSZOK: >500kg.

Przedstawione wyżej limity DOTYCZĄ TYLKO MIESZKAŃCÓW GMINY i zostają wprowadzone na mocy Uchwały nr XVII/73/2015 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 27 października 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
mgr Małgorzata Gębala - Podinspektor
Opublikował:
administrator
Dokument z dnia:
2015-12-30
Publikacja w dniu:
2015-12-30
Opis zmiany:
b/d