2020-03-03

INFORMACJA
o wyborze najkorzystniejszej oferty

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej w trybie zapytania ofertowego na: ”Wykonanie dwóch otwartych stref aktywności przy ul. Myśliwskiej oraz ul. Szkolnej w Szczyrku w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym Otwarte Strefy Aktywności OSA edycja 2019” informuję, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

MAGIC GARDEN Sp. z o.o.
ul. Wyszyńskiego 60a
88-170 Pakość

Uzasadnienie wyboru:
Zamawiający jako kryterium oceny ofert przyjął cenę oferty za wykonanie łącznie dwóch stref aktywności. Dokonując oceny ofert na podstawie ww. kryteriów Zamawiający uznał, że najkorzystniejszą ofertę złożyła firma MAGIC GARDEN Sp. z o.o.  z siedzibą przy ul. Wyszyńskiego 60a, 88-170 Pakość

Ocena i porównanie złożonych ofert

Nr
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty za dwie Otwarte Strefy Aktywności
(brutto)

Termin wykonania

Okres gwarancji/ rękojmi

Warunki płatności

1.

 MAGIC GARDEN Sp. z o.o.
Ul. Wyszyńskiego 60a
88-170 Pakość

136 019,30 zł

29.05.2020r.

60 miesiące

30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu

2.

FHU HUSE Sebastian Hulbój
Ul. Zielona 6
43-300 Bielsko-Biała

164 820,00 zł

29.05.2020r.

60 miesiące

30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu

3.

AMJ SPERO Sp. z o.o.
Ul. Narutowicza 61
20-016 Lublin

166 617,67 zł

 29.05.2020r.

60 miesiące

30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu

4.

WERAN Sp. z o.o.
Ul. Nowodworska 12/9
54-433 Wrocław

 

189 912,00 zł

 

 29.05.2020r.

60 miesiące

30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu

5.

COLOR-SPORT S.C.
Ul. Warszawska 299
43-155 Bieruń

222 753,00 zł

29.05.2020r.

60 miesiące

30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu

 

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Mariusz Pindel
Dokument z dnia:
2020-03-03
Publikacja w dniu:
2020-03-03
Opis zmiany:
b/d