2021-07-15

logotypy_3_rgb (002)_6

Mikroprojekt pn. "Muzeum Górskie - odkrywamy dzieje sportu i turystyki w Beskidach"  jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  1. W związku z realizacją przez Miejski Ośrodek Kultury Promocji i Informacji im. J. Więzika w Szczyrku mikroprojektu "Muzeum Górskie - odkrywamy dzieje sportu i turystyki w Beskidach" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie adaptacji pomieszczeń amfiteatru Skalite w Szczyrku do funkcji muzeum oraz na materiały remontowe, potrzebne do zrealizowania w Muzeum Górskim ekspozycji narciarstwo zjazdowe oraz skoki narciarskie
  2. Przed upływem regulaminowego terminu składania ofert (15.07.2021 g. 12:00), wpłynęła na podany w ogłoszeniu adres internetowy 1 oferta od oferenta. 2 oferty od różnych oferentów zostały złożone osobiście w siedzibie MOKPiI.


Komisja oceniająca dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty:
Na podstawie analizy wyników oceniania komisja stwierdza, iż najkorzystniejszą ofertę pod względem kryterium oceny złożył TomaszStyrna BeskidartS, uzyskując najwyższą ilość punktów - 90. W związku z powyższym komisja oceniająca rekomenduje Tomasza Styrnę BeskidartS na wykonanie adaptacji pomieszczeń amfiteatru Skalite w Szczyrku do funkcji muzeum oraz na materiały remontowe, potrzebne do zrealizowania w Muzeum Górskim ekspozycji narciarstwo zjazdowe oraz skoki narciarskie.

Streszczenie ocen i porównania złożonych ofert:
Clipboard01_26

Jednocześnie informujemy, że z niniejszego postępowania nie wykluczono żadnych wykonawców oraz nie odrzucono żadnej oferty.

Wykonawcy, których oferty zostały wybrane jako najkorzystniejsze zostali poinformowani o planowanej dacie podpisania umów, tj.: 30.07.2021 w siedzibie MOKPiI.Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Jacek Kufel
Dokument z dnia:
2021-07-15
Publikacja w dniu:
2021-07-15
Opis zmiany:
b/d