2021-09-06

logotypy_3_rgb (002)_6

Mikroprojekt pn. "Muzeum Górskie - odkrywamy dzieje sportu i turystyki w Beskidach"  jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.


Informacja o wyborze oferty

  1. W związku z realizacją przez Miejski Ośrodek Kultury Promocji i Informacji im. J. Więzika w Szczyrku mikroprojektu "Muzeum Górskie - odkrywamy dzieje sportu i turystyki w Beskidach" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy, dokonano wyboru oferty na zakup eksponatów narciarskich. 
  2. Przed upływem regulaminowego terminu składania ofert (6.09.2021 g. 12:00), została złożona osobiście 1 oferta w siedzibie MOKPiI.
  3. W związku ze specyfiką zamówienia (eksponaty narciarskie) i złożoną ofertą na część eksponatów wymienionych w zapytaniu ofertowym, komisja podjęła decyzję o opublikowaniu na stronie szczyrk.pl w dniu 6.09.2021 kolejnego zapytania ofertowego na pozostałą część eksponatów.


Komisja oceniająca dokonała wyboru oferty:
Komisja rekomenduje ofertę złożoną przez Krzysztofa Nikla na zakup eksponatów narciarskich pod ekspozycję narciarstwo zjazdowe i skoki narciarskie oraz pod ekspozycję biegi narciarskiepotrzebnych do zrealizowania ekspozycji w Muzeum Górskim.

 Złożona oferta:

Clipboard01_27 

Jednocześnie informujemy, że z niniejszego postępowania nie wykluczono żadnych wykonawców oraz nie odrzucono żadnej oferty.

Wykonawca, którego oferta została wybrana został poinformowany telefonicznie o planowanej dacie podpisania umowy, tj.: 15.09.2021 w siedzibie MOKPiI.

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Jacek Kufel
Dokument z dnia:
2021-09-06
Publikacja w dniu:
2021-09-06
Opis zmiany:
b/d