2022-01-10

Informujemy, iż zgodnie z uchwałą nr XXXVIII/281/2021 z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/125/2020 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 15 kwietnia 2020 w sprawie wyboru metody ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty oraz określenia stawek opłaty podwyższonej (Dz.U .Woj. Śląskiego z 2021 r. poz.8152)
 zmianie uległy stawki opłaty za pojemniki i worki :

W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, gdzie odpady są zbierane i odbierane       w sposób selektywny ustala się stawkę za pojemnik lub worek  o określonej pojemności:
- worek 60 litrów – 12,00 zł;
- worek 120 litrów – 24,90 zł;
- pojemnik 120 litrów – 24,90 zł;
- pojemnik 240 litrów – 49,80 zł;
- pojemnik 1100 litrów – 228,60 zł;
- pojemnik KP-7000 litrów – 1 454,80 zł.

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, stawka opłaty zostanie naliczona na podstawie decyzji administracyjnej wydanej na podstawie powiadomienia firmy odbierającej odpady  za miesiąc lub miesiące, w których nie wypełniono obowiązku segregacji. Wysokość opłaty będzie stanowiła czterokrotność stawki podstawowej.

Stawka opłaty za odbiór odpadów od mieszkańca nie uległy zmianie wysokość opłaty wynosi 25,00 zł od osoby, wysokość ulgi na kompostownik wynosi 2,00 zł od osoby.

 

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Magdalena Ślazyk
Dokument z dnia:
2022-01-10
Publikacja w dniu:
2022-01-10
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Magdalena Ślazyk
Dokument z dnia:
2022-01-10
Publikacja w dniu:
2022-01-10
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Magdalena Ślazyk
Dokument z dnia:
2022-01-10
Publikacja w dniu:
2022-01-10
Opis zmiany:
b/d