2021-08-25

Ze względu na obszerność materiałów  dotyczących w/w zamówienia, wszelkie dokumenty związane z niniejszym postępowaniem,  załączniki znajdują się na koncie FTP podanym poniżej:   http://www.przetarg.szczyrk.pl/komplekssportowy

Na powyżej podanym koncie FTP znajduje się odpowiedź na pytania wykonawcy, informacja o zmainie specyfikacji warunków zamówienia oraz informacja o zmianie terminu składania ofert .

  • ID postępowania (miniPortal): 7b293c6c-9d32-41cd-8028-a20db2a1e3dc
  • Nr ogłoszenia : 2021/BZP 00149733/01

 

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Mariusz Pindel
Dokument z dnia:
2021-08-25
Publikacja w dniu:
2021-08-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Mariusz Pindel
Dokument z dnia:
2021-08-25
Publikacja w dniu:
2021-08-25
Opis zmiany:
b/d