2020-09-10

 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) przekazuje poniżej informacje z otwarcia ofert:

Otwarcie ofert na wykonanie zadania pn.: ”Przebudowa drogi gminnej ul. Kolorowej  w miejscowości Szczyrk”  odbyło się w dniu 10.09.2020 o godz. 11:00.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia  w wysokości: 280 000,00 zł brutto.

Oferty złożyli:

Nr
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty
(brutto)

Termin wykonania

Okres gwarancji/ rękojmi

Warunki płatności

 

1.

SKAL-BRUK
Marek  Adamczyk  34-300 Żywiec,       ul. Różana 25

 

279 999,87 zł

 

06.11.2020r.

 

60miesięcy

30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu

 

 

 

 

 

 

 

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Mariusz Pindel
Dokument z dnia:
2020-09-10
Publikacja w dniu:
2020-09-10
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Mariusz Pindel
Dokument z dnia:
2020-09-10
Publikacja w dniu:
2020-09-10
Opis zmiany:
b/d