2021-01-25

Miejsce zagospodarowania odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania: Zakład Gospodarki Odpadami S.A., 43-300 Bielsko-Biała, ul. Krakowska 315D

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) jest prowadzony przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Szczyrku, ul. Graniczna 1, 43-370 Szczyrk.

Godziny otwarcia PSZOK:

poniedziałek-wtorek 7:00 - 14.00

środa 7:00-18:00

czwartek-piątek 7:00 - 14:00

sobota 7:00 - 15:00

Odpady przyjmowane w PSZOK:

1) papier,

2) metal,

3) tworzywa sztuczne,

4) szkło,

5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe,

6) bioodpady,

7) odpady niebezpieczne oraz chemikalia,

8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

9) zużyte baterie i akumulatory,

10) przeterminowane leki,

11) odpady budowlane i rozbiórkowe,

12) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

13) popiół,

14) zużyte opony,

15) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,

16) odpady tekstyliów i odzieży.

Podmiot odbierający odpady komunalne z terenu Gminy Szczyrk w roku 2021:

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ul. Graniczna 1, 43-370 Szczyrk, tel.33 817 86 46.

 

Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru Działalności Regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Miasta Szczyrk (stan wykazu aktualny na dzień 03.01.2020 r.):

  1. Beskid Żywiec Sp. z o.o., ul. Kabaty 2, 34-300 Żywiec.
  2. SUEZ Bielsko-Biała S.A, ul. Reksia 6, 43-300 Bielsko-Biała
  3. Przedsiębiorstwo Komunalne w Szczyrku Sp. z o.o., ul. Graniczna 1, 43-370 Szczyrk
  4. PHU OPERATUS Marian Krajewski, ul. Cyniarska 38, 43-300 Bielsko-Biała
  5. FCC Polska Sp. z o.o., ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze
  6. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Bracka 66, 34-300 Żywiec,
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Magdalena Ślazyk
Dokument z dnia:
2021-05-13
Publikacja w dniu:
2021-05-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Magdalena Ślazyk
Dokument z dnia:
2021-05-13
Publikacja w dniu:
2021-05-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Magdalena Ślazyk
Dokument z dnia:
2021-05-13
Publikacja w dniu:
2021-05-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Magdalena Ślazyk
Dokument z dnia:
2021-01-25
Publikacja w dniu:
2021-01-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Magdalena Ślazyk
Dokument z dnia:
2021-01-25
Publikacja w dniu:
2021-01-25
Opis zmiany:
b/d