Bieżące informacje o jakości powiatrza na terenie województwa ślaskiego dostępne są na stronie internetowej Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska w Katowicach:

http://powietrze.katowice.wios.gov.pl/

http://www.katowice.wios.gov.pl/

  • Informacja o wystąpieniu I poziomu ostrzegania

    Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach informuje, iż na terenie województwa śląskiego (obszarze powiatu bielskiego) wystąpił I poziom ostrzegania - informacyjny i edukacyjny - kolor żółty (zgodnie z Palanem działań krótkoterminowych, stanowiących część "Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji" - Uchwała Nr Nr V/47/5/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 grudnia 2017 roku).

    zobacz więcej