2017-04-10

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza Program SMOG STOP „Dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców województwa śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej emisji”. Jest on kontynuacją Programu Pilotażowego realizowanego w 2016 roku.

O udzielenie dofinansowania w formie dotacji m.in. na wymianę źródła ciepła, montaż kolektorów słonecznych, pompy ciepła, docieplenie ścian, wymianę okien, itp. mogą ubiegać się osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego

Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą od 15 do 26 maja 2017 roku. Można je będzie składać w siedzibie WFOŚiGW w Katowicach przy ul. Plebiscytowej 19 w godzinach od 7:30 do 15:30 lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Funduszu).

UWAGA: Wnioski złożone przed lub po terminie naboru nie będą podlegały rozpatrywaniu.

Przed rozpoczęciem naboru zostanie uruchomiony w siedzibie Funduszu w Katowicach Punkt Konsultacyjny, który będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00 w którym Pracownicy WFOŚiGW udzielać będą szczegółowych informacji na temat Programu.

Szczegółowe informacje dot. Programu dostępne są na stronie internetowej:

www.wfosigw.katowice.pl lub http://www.wfosigw.katowice.pl/smog-stop.html

lub pod numerami telefonów:

32 60 32 251,
32 60 32 222,
32 60 32 264,

32 60 32 259,
32 60 32 244,

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
inż. Anna Moroń - podinspektor
Opublikował:
administrator
Dokument z dnia:
2017-04-10
Publikacja w dniu:
2017-04-10
Opis zmiany:
b/d