Aktywny sposób spędzania wolnego czasu zarówno w sezonie letnim, jak i zimowym w formie narciarstwa biegowego bądź kolarstwa crossowego - takie możliwości daje trasa zlokalizowana przy ul. Sosnowej w Górnym Szczyrku.
Utworzenie Centrum Rekreacji (crossowego toru rowerowego i trasy narciarstwa biegowego) w Szczyrku stanowiło element projektu kluczowego „Rozwój infrastruktury turystycznej Subregionu Południowego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Dzięki środkom Unii Europejskiej dawne tereny rolne zostały przekształcone w obiekt rekreacyjno-sportowy w postaci ogólnodostępnej trasy o długości 1,85 km, która może być wykorzystywana o każdej porze roku - w sezonie letnim jako trasa do kolarstwa crossowego, zaś w sezonie zimowym – jako trasa do narciarstwa biegowego.
Trasa zlokalizowana jest przy ul. Sosnowej w Górnym Szczyrku. Ze względu na swoją konfigurację umożliwia uprawianie narciarstwa biegowego zarówno osobom rozpoczynającym swoją przygodę z narciarstwem, jak i zaawansowanym narciarzom. W okresie letnim wykorzystywana jest jako trasa rowerowa, co umożliwia uprawianie kolarstwa crossowego szerokiemu gronu odbiorców. Ponadto, trasa spełnia wymogi Międzynarodowej Federacji Narciarskiej oraz Polskiego Związku Kolarskiego, co umożliwia rozgrywanie zawodów dla dzieci i młodzieży, jak również najwyższej rangi zawodów międzynarodowych w biegach i kolarstwie.
Prace związane z budową trasy polegały głównie na przeprowadzeniu prac ziemnych polegających na kształtowaniu i odwodnieniu terenu. Wykonano mury oporowe zabezpieczające teren przed osuwaniem, drogę dojazdową i ogrodzenie terenu wzdłuż rzeki Żylicy. Ponadto przygotowano infrastrukturę umożliwiającą montaż instalacji sztucznego zaśnieżania.
Realizacja przedsięwzięcia umożliwiła miastu poszerzenie oferty w zakresie form spędzania wolnego czasu. Jednym z założeń było, by projekt przyczynił się do poprawy wizerunku nie tylko Szczyrku, ale także Śląska, jako miejsca, gdzie aktywnie czas spędzać można zarówno w sezonie zimowym, jak i letnim, zwłaszcza, że stworzenie Centrum Rekreacji umożliwi organizację nowych imprez sportowo-rekreacyjnych, które dodatkowo zwiększą zainteresowanie turystów regionem. Dla mieszkańców będzie to nowy oraz ciekawy sposób aktywnego spędzania wolnego czasu. Młodzieży szkolnej zapewni uatrakcyjnienie zajęć sportowych.
Koszt całkowity projektu wyniósł 5 519 172,82 zł z czego 3 990 817,30 zł, stanowiło dofinansowanie z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Pozostałe koszty sfinansowane zostały z budżetu Miasta Szczyrk.

Szczegóły dotyczące projektu Centrum Rekreacji (crossowy tor rowerowy i trasa narciarstwa biegowego) oraz galeria zdjęć na www.fundusze.szczyrk.pl